Ziarul agricultorilor > AFIR ajută fermierii să-și crească veniturile prin diversificarea activității

AFIR ajută fermierii să-și crească veniturile prin diversificarea activității

Povestea familiei de belgieni stabilită într-un sat din Gorj, unde a construit o fabrică de ciocolată, și cea a investitorului elvețian, care a ales o comună din Timiș ca să construiască o fabrică de pâine, au fost prezentate pe larg în presă. Mai puțin cunoscute sunt însă istoriile de dată recentă ale făbricuțelor de ciocolată din Cărpiniș și Văsieni sau ale brutăriilor din Gura Bâcului și Gherăești, construite de români întreprinzători.   Astfel de inițiative, mici ce-i drept, dar de succes, au un potențial crescut de replicare prin sprijinul financiar acordat de Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Astfel, prin Schema de ajutor de stat GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole“ (aferentă submăsurii 4.2), AFIR sprijină fermierii care vor să-și extindă activitatea fabricând înghețată, produse de morărit, de brutărie, paste făinoase, condimente, mirodenii și sosuri, ciocolată, produse zaharoase, alimente dietetice, produse din ouă și chiar și bere.   Sunt eligibile pentru astfel de finanțări: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, societăți pe acțiuni, societăţi cu răspundere limitată, cooperative agricole și organizații de producători. Plafonul maxim al ajutorului financiar acordat per proiect este de 1-1,5 milioane de euro pentru proiectele care nu presupun investiții într-un lanț alimentar integrat și 2,5 milioane de euro pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat.   Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să se încadreze în categoriile de acțiuni specificate de AFIR: n înființarea și/sau extinderea capacității unei unități existente; n diversificarea producției; n îmbunătățirea controlului intern al calității produselor; n construirea de clădiri, instalații, utilaje și echipamente; n extinderea, modernizarea și dotarea unităților de procesare; n realizarea de construcții destinate unei etape sau întregului proces tehnologic; n achiziționarea de utilaje noi, instalații, echipamente și mijloace de transport specializate etc. (Lista detaliată a condițiilor de eligibilitate și a criteriilor de cofinanțare este disponibilă pe site-ul AFIR.)   Pentru că extinderea activității presupune un efort logistic important, în afara ajutorului de stat GBER, schema de finanțare AFIR include și un ajutor de minimis pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții. Accesarea acestui ajutor este opțională și poate fi realizată doar de beneficiarii Schemei GBER. Plafonul maxim al finanțărilor nerambursabile acordate prin Schema de minimis este de 200.000 de euro per proiect.