Ziarul agricultorilor > BRAICOOP, și în agricultură unirea dă puterea

BRAICOOP, și în agricultură unirea dă puterea

Braicoop este unul dintre cele mai cunoscute exemple de cooperativă agricolă modernă funcţională. Înfiinţată în 2009, Braicoop reuneşte astăzi nu mai puţin de 64 de membri şi gestionează peste 20.000 de hectare. Membrii cooperativei reuşesc împreună să fie un partener de afaceri mult mai puternic, atât în relaţie cu autorităţile cât şi cu mediul privat, cu furnizorii de produse și servicii. Mai mult, prin cumularea resurselor lor materiale şi financiare, membrii Braicoop înregistrează costuri mai mici de producție şi o profitabilitate în creştere. „Avantajul principal este că vindem împreună producţia agricolă, cumpărăm împreună seminţe şi pesticide şi astfel obţinem preţuri mai bune, mulţumită puterii mari de negociere. Nu avem facilităţi fiscale din partea autorităţilor, însă avem capacitatea să folosim în comun resurse pe care la nivel individual nu ni le-am fi putut permite”, afirmă Constantin Mocanu, președintele Braicoop. O realizare importantă a Braicoop a fost înfiinţarea, în 2014, a unui laborator de analize pedologice şi agrochimice, care deține o gamă variată de aparate performante şi oferă servicii de consultanță în agricultură, planuri de fertilizare, cartografiere pentru principalii indici de calitate ai solului etc. Pentru membri preţurile sunt foarte avantajoase, apropiate de costurile de producție. Cu susţinere din partea Băncii Transilvania, Braicoop a reuşit în ultimii ani să obţină multiple linii de creditare pentru achiziţionarea de utilaje (70.000 euro) şi construirea unui siloz (70.000 euro), dar şi scrisori de garanţii bancare în valoare de 100.000 euro pentru derularea diverselor proiecte cu fonduri nerambursabile. Nevoia de capital este mare în agricultura românească, iar membrii Braicoop nu fac excepţie. Dincolo de fondurile gestionate la nivel de cooperativă, fiecare fermier membru accesează propria linie de finanţare în funcţie de necesităţi. „În medie, costul înfiinţării şi recoltării unui hectar de cultură mare ajunge la cca 3000 de lei. Pentru o fermă cu 1000 de hectare, capitalul necesar este considerabil. Mai mult, fiecare fermier are nevoie de finanţare pentru planurile proprii de dezvoltare, indiferent că vorbim despre achiziţionarea de teren, maşini agricole sau despre accesarea unor proiecte europene. Prin urmare, o relaţie de afaceri corectă şi avantajoasă cu instituţiile bancare este vitală. Împreună cu Banca Transilvania am reuşit să gândim un contract-cadru pentru întreaga cooperativă şi, prin volumul tranzacţiilor efectuate, să obţinem condiţii de creditare mai bune pentru toţi membrii. Mai mult, procesul de aplicare şi documentaţia necesară au fost simplificate”, afirmă Mocanu Constantin. Pentru 2017, Braicoop și Banca Transilvania au extins colaborarea pentru acoperirea unui necesar de 500-1000 de tone de îngrăşăminte pe care cooperativa să le distribuie membrilor, iar returnarea creditului să fie făcută după recoltare. Procesul de creditare va fi simplificat cu privire la documentaţia depusă, ceea ce va fi de ajutor tuturor membrilor. De asemenea, înţelegerea include şi acordarea unor credite pentru achiziţionarea de inputuri agricole în limita a 700 de lei/hectar, cu asumarea răspunderii la nivel de cooperativă, dar fără garanţii din partea membrilor. Pentru viitor, Braicoop are planuri la fel de ambițioase: extinderea suprafeţei agricole gestionate, intensificarea tehnologizării şi mecanizării, dar şi orientarea către export. Evident, Banca Transilvania îi susţine în tot ceea ce întreprind.