Ziarul agricultorilor > Cartarea agrochimică ajută la rentabilizarea culturilor

Cartarea agrochimică ajută la rentabilizarea culturilor

Toți agricultorii știu că, pentru a avea o recoltă bogată și de calitate, trebuie să asigure cantitățile de îngrășăminte și amendamentele necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de nutriție a plantelor de cultură.

Toți știu, dar nu toți și cunosc, de ce au cu adevărat nevoie loturile pe care le exploatează, nici din punctul de vedere al cantității, nici în ceea ce privește tipul de îngrășăminte adecvat caracteristicilor fizico-chimice ale suprafețelor agricole respective. Este o situație care se poate însă remedia, cu ajutorul cartărilor agrochimice pe care fermierii le pot efectua, apelând fie la Oficiile județene de Studii Pedologice și Agrochimice (OSPA), fie la companiile private care activează în acest domeniu. Este adevărat, cartarea agrochimică presupune o cheltuială în plus, dar costurile suplimentare se amortizează prin sporul de producție obținut și prin economiile de îngrășăminte realizate. În plus, utilizând corect rezultatele cartării, fermierii au garanția faptului că nu epuizează resursele solului și nu contribuie la degradarea acestuia, creând astfel premisele unei exploatații agricole sustenabile pe termen lung.

Apelând la această metodă de analiză a solului, agricultorii obțin informațiile necesare pentru realizarea planurilor de fertilizare adaptate la nevoile fiecărei specii. Iar prin corelarea lor cu caracteristicile specifice parcelelor de sol pe care le exploatează (nivelul rezervelor de elemente nutritive, concentrațiile de azot, fosfor și potasiu etc.), fermierii pot stabili dozele optime pentru obținerea unor producții agricole rentabile din punct de vedere economic și care nu afectează fertilitatea solului. Costurile studiilor agrochimice variază în funcție de suprafața exploatațiilor agricole, de nivelul de omogenitate al acestora și de numărul analizelor solicitate de beneficiar.

Dar, așa cum afirmă fermierii, cheltuiala este minoră în comparație cu beneficiile obținute și reducerea investițiilor în îngrășămintele și amendamentele achiziționate inutil. Pentru a asigura eficiența exploatației agricole pe termen lung însă cartarea agrochimică trebuie reluată periodic, la 4-5 ani, în scopul evaluării modificărilor înregistrate de sol în urma cultivării anumitor specii de plante, aplicării tehnologiilor corespunzătoare și administrării îngrășămintelor.

„Rețetele“ moștenite, „modelele“ împrumutate și recomandările generale nu pot înlocui cartarea agrochimică realizată de specialiști, pentru că acestea, cel mai adesea, generează doar cheltuieli inutile, stagnarea sau scăderea recoltei și, mai grav, poluarea solului.