Ziarul agricultorilor > Cât de inspirată este alegerea unei cariere în domeniul agro?

Cât de inspirată este alegerea unei cariere în domeniul agro?

În ultimii trei ani, Banca Transilvania a acordat burse unor studenți și masteranzi din șase universități agricole și a intermediat angajarea acestora pe specializările studiate. Agricultura nu mai este asociată cu viaţa la ţară, lipsită de „confort occidental”, citând o bine cunoscută piesă a trupei „Pasărea Colibri”. În ultimii ani, pe fondul creşterii suprafețelor şi complexităţii fermelor româneşti, a crescut proporţional şi cererea de specialişti, precum şi nivelul de salarizare al acestora. Este de remarcat că mulţi fermieri au deja alături copii sau nepoţi, care au absolvit studii de specialitate, ceea ce ajută la bunul mers al afacerii. Este învăţământul agro o opţiune pentru un proaspăt absolvent de liceu? Cu siguranţă, dar să aflăm care sunt opţiunile. Pentru zona de sud, prima alegere rămâne Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, cu specializări în Agricultură, Horticultură, Ingineria şi Gestiunea Producţiilor Animaliere, Medicină Veterinară, Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului, Biotehnologii, Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală. În total, 23 de specializări şi 25 programe de masterat, pentru toate tipurile de învăţământ: zi, frecvenţă redusă, la distanţă şi cca 5500 de locuri disponibile. Pentru Ardeal, USAMV Cluj-Napoca permite specializări în cadrul facultăţilor de Agricultură, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii, Medicină Veterinară, dar şi Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor. Studiile pot fi derulate atât în limba română cât şi în engleză sau franceză. USAMV Cluj-Napoca are nu mai puţin de 70 de parteneriate cu universităţi din străinătate, pentru a oferi studenţilor stagii complexe de pregătire. De altfel, toate universităţile cu profil agro intermediază derularea unor programe de master în ţări din vestul Europei, pentru a permite absolvenților contactul cu agricultura de mare performanţă. Pentru tinerii din regiunea Moldova, Universitatea Agronomică Iași pune la dispoziţie: 430 de locuri la Facultatea de Agricultură, 200 de locuri la Horticultură, 245 la Zootehnie şi 208 locuri la Medicină Veterinară, unde există şi o secţie de limba engleză cu 50 de locuri. Specializări similare există şi în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole a Banatului (Timişoara), unde se distinge însă Facultatea de Management Agricol, care derulează cursuri de inginerie economică în agricultură, inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism şi Inginerie şi management în industria turismului. Un aspect relevant pentru România este faptul că orientarea curentă pe piaţa muncii din agricultură apreciază specializările duble: agronomie şi economie. Numărul fermelor cu peste 100 de hectare a crescut cu cca 27%, conform datelor Eurostat pentru 2016, fără însă ca tehnologizarea să urmeze acelaşi trend. Astfel, fermele mari au nevoie de competențe multiple, inclusiv cunoştinţe de management şi limba engleză. Este de aşteptat însă ca aceste ferme (10-15.000 la nivel naţional) să se orienteze tot mai mult către o agricultură modernă, prezența specialiştilor fiind critică.