Ziarul agricultorilor > Ce conditii trebuie respectate la depunerea Cererii unice de plata?

Ce conditii trebuie respectate la depunerea Cererii unice de plata?

Cererile unice de plata pe baza carora se pot obtine subventii agricole pentru sectorul vegetal si zootehnie trebuie depuse la centrele judetene si locale ale agentiei de Plati si interventie pentru agricultura (APIA) pana la data de 15 mai a.c. Fermierii care solicita subventii pentru suprafete mai mari de 50 de hectare de teren agricol vor depune cererea la centrele judetene aPia, iar pentru cele mai mici de 50 de ha (sau egale), la centrele locale.APIA recomanda ca, inainte de a se deplasa la centrele agentiei, fermierii sa verifice situatia terenurilor in Registrele agricole ale primariilor, iar crescatorii de animale, in Registrul National al Exploatatiilor. sunt eligibile la plata terenurile agricole cu suprafete de cel putin 1 ha, formate din parcele de minimum 0,3 ha. Pentru livezi, pepiniere pomicole, arbusti fructiferi, pepiniere viticole, vii si culturi de hamei suprafata minima admisa a parcelei este de 0,1 ha. Pentru legume cultivate in sere si solarii sunt eligibile terenurile de cel putin 0,3 ha, formate din parcele cu suprafata minima de 0,03 ha.Completarea Declaratiei de suprafata se realizeaza online, utilizand aplicatia IPA Online (care poate fi accesata la adresa: http://lpis.apia.org.ro), iar finalizarea Cererii unice de plata se poate face in aplicatie numai in centrele APIA, in prezenta functionarului agentiei, care receptioneaza cererea si avand obligatia de a o verifica si corecta eventualele probleme semnalate de sistem. (aceeasi procedura se aplica si in cazul crescatorilor de animale, care completeaza Cererea unica de plata pentru sectorul zootehnic impreuna cu functionarul aPia.)Lista actelor obligatorii solicitate deAPIA la depunerea Cererii unice de plata include:
  • -copie Carte de identitate (Buletin de identitate, Pasaport);
  • -copie Certificat de inregistrare la Registrul Comertului;
  • -copie Certificat de inregistrare fiscala;
  • -dovada detinere cont bancar activ;
  • -documente care fac dovada utilizarii terenului (sau, dupa caz, a pajistilor permanente sau a terenurilor agricole care apartin agentiei Domeniilor statului). Documentele trebuie sa fie valabile pana la cel putin 1 decembrie a.c.
Actele suplimentare care pot fi solicitate la depunerea Cererii de plata unice sunt: documentele specifice schemei/masurii solicitate; copia cardului exploatatiei zootehnice, in care sunt inregistrate animalele, sau adeverinta eliberata de medicul veterinar, din care sa rezulte codul exploatatiei inscrise in RNE; documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigatii. Suprafetele agricole declarate in Cererea unica de plata pentru care nu se depun documentele care fac dovada utilizarii terenului nu vor beneficia de subventii. APIA aminteste agricultorilor sa solicite si sa pastreze numarul de inregistrare al Cererii unice de plata depuse.

Aprilie 2017