Ziarul agricultorilor > Noi ghiduri AFIR pentru solicitantii de fonduri

Noi ghiduri AFIR pentru solicitantii de fonduri

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat recent o serie de noi ghiduri pentru masurile de finantare din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), care urmeaza sa fie lansate in 2016. Submasura 4.1a „Investitii in exploatatii pomicole” aloca fonduri nerambursabile pentru dotarea cu utilaje si echipamente, infiintarea, modernizarea si/sau extinderea unitatilor de procesare, infiintarea de plantatii pomicole, reconversia plantatiilor existente si cresterea suprafetelor ocupate de pepinierele pomicole. Ghidul stabileste conditiile de incadrare a investitiilor eligibile, impunand o serie de valori minime ale suprafetelor pomicole. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile porneste de la 100.000 € pentru achizitii simple in cazul fermelor mici si ajunge pana la 1.050.000 € pentru lanturile alimentare integrate in cazul fermelor mari si al formelor asociative. Submasura 4.2a „Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” prevede ca solicitantul trebuie sa-şi demonstreze capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei, precum si ca investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile porneste de la 600.000 € pentru intreprinderile micro si mici si pentru formele asociative si ajunge pana la 1.500.000 € pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat in cazul intreprinderilor mari. Masura 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” are ca obiective cresterea numarului de intreprinderi micro si mici in sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor, crearea de locuri de munca in spatiul rural si incurajarea mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugaresti traditionale. Masura include o lista a codurilor CAEN eligibile. Sprijinul public nerambursabil este 50.000 de €/proiect si 70.000 €/proiect in cazul activitatilor de productie, servicii medicale, sanitar-veterinare si agroturism. Sprijinul va fi acordat in doua transe astfel: 70% la primirea deciziei de finantare si restul de 30% cu conditia implementarii corecte a Planului de afaceri, fara a depasi 5 ani de la data semnarii Deciziei de finantare. Submasura 6.4 „Sprijin in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole” acopera activitati de productie, mestesu­garesti si de turism, precum si furnizarea de servicii. Submasura include, la operatiuni si costuri eligibile, constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea cladirilor, precum achizitionarea si instalarea de echipamente noi. Sprijinul nerambursabil se acorda pentru o perioada de maximum 3 ani fiscali, iar valoarea nu depaseste 200.000 €/beneficiar. Submasurile 16.4 si 16.4a „Sprijin acordat pentru cooperare orizontala si verticala intre actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol” vizeaza promovarea cooperarii in scopul comercializarii produselor agroalimentare prin intermediul lanturilor scurte de aprovizionare si prevede incurajarea realizarii de parteneriate cu organizatii neguvernamentale si autoritati publice. Solicitantii eligibili sunt parteneriatele care includ cel putin un fermier, un grup de producatori sau o cooperativa. Valoarea maxima a sprijinului este de 100.000 €. Accesarea fondurilor nerambursabile prin intermediul masurilor si submasurilor prezentate necesita depunerea dovezii de cofinantare la contractare. Solicitantii care nu prezinta documentele la data prevazuta in notificare din motive neimputabile acestora nu vor mai putea accesa programul timp de 1 an de la notificare.